Zorgaanbod

koeien
Onze diensten

Ontwikkelingstrajecten

Doordat Crumelhaeve zich op een boerderij bevindt, kan er worden meegedraaid op een 'echte' boerderij. Door activiteiten, zoals het voeren van de koeien, te koppelen aan leerdoelen kunnen wij onze deelnemers voorzien van zinvolle ontwikkelingstrajecten. De werkzaamheden en het werktempo worden daarbij aangepast aan de deelnemer.

Onze diensten

Ambulante begeleiding

Begeleiding kan naast op onze boerderij ook in de eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden. Dan spreken wij van ambulante begeleiding. Samen met onze begeleiders wordt gekeken welke hulpvraag er is en op welke manier hieraan gewerkt kan worden. Onze begeleiders helpen je, ook thuis, zodat je er niet alleen voor staat!

Onze diensten

Individuele begeleiding

De begeleiding op de boerderij of in de gewenste omgeving (ambulant) kan ook individueel worden aangeboden. Dit wordt individuele begeleiding genoemd. 

Onze diensten

Methoden en interventies

Binnen Crumelhaeve wordt gewerkt met verschillende methoden en interventies. Centraal in alle werkwijzen staat de positief ontwikkelingsgerichte aanpak. Dit betekent dat op gewenste gedrag wordt gericht zodat wij dit gewenste gedrag vergroten en de deelnemer succeservaringen laten opdoen. Deze succeservaringen hebben een positieve invloed op het zelfvertrouwen van de deelnemer. Hierdoor ontstaat een groei in de zelfredzaamheid. Dit is een positieve vicieuze cirkel.