Methoden en interventies

Bij Crumelheave wordt naast een positieve ontwikkelingsgerichte aanpak (waarbij we ons richten op gewenst gedrag) ook gewerkt met verschillende andere methoden en interventies. Deze werkwijzen lichten wij graag toe.

Steungroepen

Één van de voornaamste methodes die Crumelhaeve gebruikt is het werken met steungroepen. Een steungroep bestaat het eigen sociale netwerk van de deelnemer en de betrokken hulpverleners. Het uiteindelijke doel is dat de begeleiding die wordt geboden op den duur minder, tot zelfs niet meer nodig is en dat de deelnemer met behulp van zijn of haar eigen netwerk de regie over het eigen leven behoudt.

Sociale leertheorie &
ontwikkelingspsychologie

Bij het coachen van kinderen, jongvolwassenen en/of ouders en verzorgers wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de sociale leertheorie en de ontwikkelingspsychologie. Dit betekent dat de begeleider, deelnemer en eventuele andere betrokkenen eerst gezamenlijk activiteiten ondernemen. Na verloop van tijd als de deelnemer zich meer vertrouwd voelt met de materie kan hij/zij het alleen proberen. 

Rust, reinheid en regelmaat

Nederland is een land met enorm veel mogelijkheden die ook verwachtingen met zich meebrengen. Dit kan zorgen voor veel prikkels, prestatiedrang, onzekerheid en druk. Daarom combineert Crumelhaeve de gangbare hulpverlening met het benadrukken van het belang van de 3 R's; rust - reinheid - regelmaat. Oftewel "back to basics".

Rust: We creëren rust en ook regelmaat door op vaste tijden te werken en vaste tijden pauzes te nemen. Er wordt bijvoorbeeld elke dag om 9.30 uur koffiepauze gehouden.
Reinheid: Als we ervoor zorgen dat we alles wat we gebruiken opruimen, wordt ons werk overzichtelijk en geeft ons dit meer rust in het hoofd. 
Regelmaat: We zorgen op de boerderij dat er structuur is die wij vast houden. De dieren moeten tweemaal daags gevoerd worden en de koeien worden tweemaal daags op vaste tijden gemolken. 

koeien
Animal assisted intervention

Hulpverlening met dieren wordt ingezet voor het verkrijgen van zelfkennis bij deelnemer. Paarden geven bijvoorbeeld laagdrempelig en direct feedback zonder een oordeel. Paarden hebben spiegelneuronen waardoor ze de verkregen informatie terug kunnen geven, dit noemen wij spiegelen. Niet in woorden, maar in daden. Doordat zij het gedrag van de deelnemer teruggeven wordt de deelnemer zich bewust van zijn/haar eigen gedrag. 

paardencoaching
Oplossingsgericht werken

Alle facetten die in de omgeving van de deelnemer worden ingezet om het doel te halen. Het is belangrijk samen te werken met de deelnemer, die tenslotte zijn eigen situatie het best kent, om zo tot een goed werkende oplossing te komen die pragmatisch en realistisch is en aansluit bij de behoefte van deelnemer zelf. Hierbij ligt de focus niet op het probleem maar op de oplossing. 

tekenen crumelhaeve
Vlaggensysteem op een bord

Het vlaggensysteem op je bord is een interventie methode waarmee gewerkt wordt om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bespreekbaar te maken. Het doel van de interventie is om de communicatie over dit gedrag te bevorderen. Dit wordt gedaan op een laagdrempelige en speelse manier en is gevisualiseerd als een spelbord.  

Matrix methode

De Matrix Methode is een verrassend breed inzetbare, kortdurende coaching interventie bij emotionele en cognitieve problemen. Waar de meeste interventies zich richten op gedrag, richt deze gesprekstechniek zich juist op de onderliggende, mentale oorzaak van het getoonde gedrag. 

Autisme op je bord

Dit is een spreekstuk dat op verschillende manieren kan worden ingezet. Autisme Op Je Bord is in te zetten bij kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Het is een interactieve werkvorm die je in staat stelt om je kennis van autisme verder te ontplooien.  Autisme Op Je Bord helpt het spectrum van autisme verder te ontdekken, is doelgericht, maakt nieuwsgierig, biedt structuur, geeft inzicht en stimuleert op punten waar dat zinvol is. Het eindresultaat is een blauwdruk van de persoon met autisme waarbij behoeftes en waarden in kaart worden gebracht en zorgt voor inzichten om de deelnemer te ondersteunen.

Gordonmethode

De Gordonmethode is een communicatiemethode die gericht is op actief luisteren naar de deelnemer en het duidelijk communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect. Respect voor elkaars mening en behoeften staan centraal. Conflicten worden zo opgelost dat niemand het gevoel heeft dat hij/zij verliest. Communicatieve vaardigheden die hierbij horen zijn bijvoorbeeld actief luisteren, verklarende ik-boodschap en positieve ik-boodschap. Hierbij is positiviteit belangrijk, want wat je denkt bepaalt je gedrag. 

Eclectisch-integratief werken &
sociale netwerkstrategie

Eclectisch-integratief werken houdt in dat bepaalde methodieken gebruikt worden op het moment dat ze volgens de begeleiders het meest zinvol zijn. Hierbij kunnen verschillende methodieken met elkaar worden gecombineerd.

Bij de sociale netwerkstrategie wordt de deelnemer ondersteunt met het uitbreiden van hun netwerk om hiermee de uitdagingen die zij van hun problematiek ervaren kunnen delen. Dit wordt gedaan door te beginnen met een netwerkkaart en een netwerkanalyse.

veulen
Spiegelen in de hulpverlening

Bij deze techniek wordt de gesprekspartner gekopieerd (gespiegeld) in communicatie op bepaalde punten zoals non-verbale houding, intonatie, specifiek woordgebruik, snelheid van praten en ademhaling. Dit doen onze begeleiders zonder dat de deelnemer het merkt met als doel contact te maken en in een later stadium inzicht te geven in het eigen (non)verbale gedrag. 

Ik ben speciaal

'Ik ben speciaal' is een behandelmethode die middels psycho-educatie, deelnemers met autisme, vaardigheden aanleren om dit een plaats te geven in hun leven. Het bestaat enerzijds uit informatie geven over de stoornis en de psychische en sociale gevolgen ervan, anderzijds uit het leren omgaan met je unieke persoonlijkheid. De methode kan helemaal afgestemd worden op leeftijd en niveau van de deelnemer met autisme. 

Werkwijzen

Bij ervaringsgericht werken staat een persoonlijke benadering voorop. Hierbij wordt vooral gericht op de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en hiervoor moet de deelnemer eerst ervaringen opdoen.

Functioneel werken is een langdurende vorm van hulpverlening. Het uitgangspunt is dat de deelnemer stapsgewijs leert hoe vaardigheden worden vergroten en daarmee zelf zijn leven op orde kan krijgen en houden.

Agressie regulatie training (ART

Agressie regulatie training (ART) is voor kinderen en jongeren vanaf ongeveer 11 jaar. Deze training, die ongeveer 6 weken duurt, wordt gegeven in kleine groepjes op de Crumelhaeve. Indien daarna blijkt dat voor sommige kinderen of jongeren extra trainingen nodig zijn, wordt er een individueel vervolgplan gemaakt. Een training, duurt per keer ongeveer anderhalf uur en er wordt gewerkt aan de hand van praktische oefeningen en opdrachten. Het is een psycho-fysiek programma, dus er wordt gewerkt met lichaam en hoofd. Hierdoor krijgen de deelnemers meer inzicht in hun triggers die leiden tot agressief gedrag. Uiteindelijk krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen ze beter met sociale situaties omgaan. Daarbij word hetgeen wat ze hier leren meegenomen in hun ontwikkeling op de boerderij en thuis bij de ouders/verzorgers.

Functioneel werken is een langdurende vorm van hulpverlening. Het uitgangspunt is dat de deelnemer stapsgewijs leert hoe vaardigheden worden vergroten en daarmee zelf zijn leven op orde kan krijgen en houden.

leerboerderij crumelhaeve