Klachtenprocedure

Heeft u een klacht?

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft of ontevreden bent over de activiteiten of de dienstverlening van Training- en leerboerderij Crumelhaeve. Een klacht is dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt door Training- en leerboerderij Crumelhaeve of door een coach en/of begeleider van Training en leerboerderij Crumelhaeve.

Als u een klacht heeft kunt u deze op één van onderstaande manieren uitten, u bent vrij om zelf te bepalen welke stappen u hierin neemt.

 • Bespreek de klacht met de coach en/of begeleider op een rustig tijdstip. Leg duidelijk uit waarom u ontevreden bent. We zullen naar aanleiding van uw klacht proberen samen een oplossing te zoeken.
 • Maak een afspraak maken met de coach en/of begeleider. Neem desnoods iemand mee en leg duidelijk uit wat er in uw ogen moet veranderen en waarom dit moet veranderen.
 • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Training- en leerboerderij Crumelhaeve.

De vertrouwenspersoon van Training- en leerboerderij Crumelhaeve is:

Daniëlle Wessels

e: info@ervewessels.nl

t: 06-28507857

 

Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de hulpverleningsinstantie en de persoon over wie u een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt;
 • De reden waarom u hier een klacht over hebt;
 • Een beschrijving over wat u al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;
 • Stuur uw brief naar:

Klachtencommissie Landbouw en zorg

p/a Federatie Landbouw en Zorg

Postbus 54 3780 BB Voorthuizen


De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de Training- en leerboerderij Crumelhaeve langskomt om meer informatie te vragen aan u en aan de instantie. Na een paar weken krijg u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of uw klacht terecht is en welke dingen de instantie en u zouden kunnen verbeteren.


Wilt u meer informatie?

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe u een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.

 

Geschillencommissie
De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.

Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;

Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.

Geschillencommissie Landbouwzorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

Of e-mail: info@iar.nl

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

 

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren. Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

 

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie:

https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

 

Klachtenfunctionaris

Per 1 januari 2017 moet er ook een klachtenfunctionaris zijn. Bij training- en leerboerderij Crumelhaeve is dit de vertrouwenspersoon (zie boven).

 

Wet zorg en Dwang

Heb je te maken met zorg die je niet wilt, Waarin jouw vrijheid wordt beperkt en heb je hierover een vraag of klacht, dan kunt u contact op nemen met cliënten vertegenwoordiger Noor Burggraaf. Zij is niet in dienst van de organisatie en biedt je een luisterend oor en kijkt samen met jouw naar een oplossing.

 

Schrijf een brief of neem contact op met Noor Burggraaff.

 

Vermeld in de brief:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de hulpverleningsinstantie en de persoon over wie u een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht heb of waar u over wilt praten;
 • Stuur uw brief naar: n.burggraaff@hetlsr.nl

Neem je liever contact op via de telefoon, dan kan je bellen naar: 06 – 15 48 85 33 | 088 – 20 15 900

 

Voor meer informatie kijkt u op: www.hetslr.nl

 

Vragen? Neem contact op met Roelof!