Ambulante begeleiding

Begeleiding geven wij ook in de eigen vertrouwde omgeving (thuis). Dan spreken wij van ambulante begeleiding. Wij komen bij je langs en gaan open een gesprek aan om te kijken waar de hulpvraag ligt.

persoonlijk bij jou thuis

Onze begeleiders kunnen op allerlei gebieden hulp bieden. Bijvoorbeeld op gebied van onderwijsbegeleiding, gezins- en opvoedondersteuning en voeding- en bewegingsadviezen. Bij onderwijsbegeleiding kunnen onze begeleiders ondersteuning bieden door bijvoorbeeld mee te gaan naar multidisciplinaire overleggen (ouders/verzorgers, scholen en zorginstellingen) om de ontwikkeling op school te bevorderen. Bij de gezinsvoogd- en opvoedondersteuning bieden wij de ouders/verzorgers hulp bij het opvoeden van de deelnemer. Dit omdat de deelnemer thuis vaak ander gedrag laten zien. Deze ondersteuning kunnen wij ook bieden bij voeding- en bewegingsvraagstukken. 

Methoden en interventies

De methoden en interventies die door onze begeleiders worden ingezet bij de ontwikkelingstrajecten  zijn

Positieve aanpak

Vanuit huis

Aangepast aan het individu

Vragen? Neem contact op met Roelof!