Aanbod

Hieronder vindt u een greep uit ons aanbod:

Gezins- en opvoedingsondersteuning
 
-versteviging van de pedagogische draagkracht van ouders;
-ondersteuning/coaching bij opvoeding;
-netwerk inzetten.
koeien2
 
Individuele begeleiding

- het vergroten van weerbaarheid en sociale vaardigheden (zodat de deelnemer beter voor zichzelf kan opkomen, beter kan reageren op pesten, beter kan omgaan met boosheid en angsten, zijn/haar emoties leert uiten, relaties kan aangaan en onderhouden;
-het herkennen en voorkomen van problemen die voortkomen uit psychische stoornissen;
-het vergroten van zelfredzaamheid, zodat het dagelijkse leven beter gepland en geordend kan worden (administratie, huishouden, etc).
 
Psycho-educatie

-het leren omgaan met psychische problemen;
-ambulante woonbegeleiding (de ondersteuning vindt plaats bij de deelnemer thuis);
-hulp bij zelfstandig wonen in de eigen woonomgeving;
-het aanbrengen van een dagelijkse structuur en het ordenen van de administratie en het huishouden;
-het vergroten van het sociale netwerk;
-het ontwikkelen van sociale vaardigheden, die helpen beter te functioneren in de eigen leefomgeving;
-hulp bij het zoeken naar een geschikte dagbesteding.
 
Jobcoaching

-praktisch leren op het melkveebedrijf van training- en leerboerderij Crumelhaeve;
-leren van werkritme;
-leren om te gaan met werktijden;
-leren van zelfvertrouwen doormiddel van succeservaringen opdoen;uier2
-het leren van samen te werken;
-het leren individueel te werken;
-het leren van verantwoordelijkheid;
-het zoeken naar passend werk;
-samen solliciteren en begeleiding in het vervolg;
-het bieden van ondersteuning op de werkvloer.
 
Onderwijsbegeleiding

-ondersteuning bij huiswerk;
-ouder gesprekken bijwonen;
-samenwerken met scholen.
 
Voedings- en bewegingsadviezen

-gezonde levenstijl.