Werkwijze

uierCrumelhaeve heeft geen wachtlijsten waardoor er snel hulp geboden kan worden. Er moet een juiste match zijn tussen de deelnemer en de coaches. Crumelhaeve is van mening dat alleen dan goede hulpverlening tot stand komt. Verschillende hulpvragen betekenen ook verschillende benaderingen. De hulpvraag van de deelnemer is het uitgangspunt van hoe de begeleiding wordt vormgegeven. Vaak is er een combinatie van verschillende vormen van hulpverlening die worden ingezet.
Zodra we geïnventariseerd hebben op welke levensgebieden er hulpvragen zijn gaan we meteen aan de slag. We maken samen met de deelnemer een plan om de problemen structureel aan te pakken en te werken aan oplossingen en idealen.
Crumelhaeve heeft een breed netwerk en vind het een pré om samen te werken met andere instanties. De deelnemer staat centraal in het team van deskundigen en begeleiders en zal dan ook nauw betrokken worden in elk overleg. Transparantie en het hebben van regie over zijn/haar eigen leven staat hierbij hoog in het vaandel.