Doelstelling

koefront2
 
Wij bieden een laagdrempelige en flexibele begeleiding. De hulpverlening kan plaatsvinden in de eigen leefomgeving van de deelnemer maar de deelnemer kan er ook voor kiezen om begeleiding te krijgen op de training- en leerboerderij Crumelhaeve.
We gaan uit van de hulpvraag en niet uit van de beperking van de deelnemer. Wij vinden het belangrijk dat we in de begeleiding daadwerkelijk dingen samen doen. Praktisch en concreet.
Crumelhaeve is een instantie die ondersteunt in pedagogische en didactische vaardigheden. Naast de extra aandacht en deskundigheid, is er begeleiding en extra inzet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling om de algemene vorming weer op gang te brengen.
  
  
  
Doelstelling op de training- en leerboerderij Crumelhaeve.
  
Het eerste concrete doel van Crumelhaeve is om in kaart te brengen waar de krachten/talenten liggen van de deelnemer voordat men naar werkbare interventies kan komen. De deelnemer staat hierin centraal en bepaald zijn/haar eigen koers.
kruin1. In eerste instantie heeft de deelnemer gelegenheid om tot rust te komen door contact met de natuur, de dieren en andere mensen.
2. Vervolgens leert de deelnemer om te gaan met een dagbesteding en wat daar zoal bij hoort.
3. Tenslotte ervaart de deelnemer zich waardig gevonden te worden doordat alles wat gedaan wordt meteen zichtbaar resultaat oplevert.
Het uiteindelijke doel is om het handelingsrepertoire van de deelnemer uit te breiden naar vrijwilligerswerk of indien mogelijk een reguliere baan. Deelnemers zullen hierdoor beter in staat zijn om met hun eigen sociale problematiek om te gaan en hebben minder tot geen afstand tot de arbeidsmarkt. Crumelhaeve kan in overleg de deelnemers ophalen en thuisbrengen.
  
  
Doelstelling eigen leefomgeving
  
Ditzelfde geldt voor de thuissituatie. Hierbij bieden we begeleiding in de thuissituatie met de deelnemer. Wanneer we in kaart brengen wat de talenten zijn en hier aan werken, kan de zelfredzaamheid vergroot worden, dit wordt ‘empowerment’ genoemd.
snuit
 
1. Via een intakegesprek wordt er samen doorgenomen op welke gebieden de deelnemer ondersteuning nodig heeft. Er worden korte en haalbare doelen gemaakt die aansluiten bij de deelnemer.
2. Vervolgens wordt er op een praktische manier gewerkt, door middel van een samenwerkingsplan.
3. De samenwerking wordt maandelijks geëvalueerd. Het uitgangspunt van Crumelhaeve is 'Wat gaat er goed en hoe kunnen we dit nog verbeteren?'.
4. De deelnemer blijft altijd zelf de regie houden over het traject.
  
 
  
Het uiteindelijke doel is de deelnemer weer terug in de maatschappij betrokken te krijgen. Door de omgeving en de personen om de deelnemer heen in het proces te betrekken zal professionele begeleiding op den duur minder of zelfs niet meer nodig zijn.
  
Ook hierin blijft de zelfredzaamheid van de deelnemer centraal staan. Wanneer de succeservaringen worden vergroot zal er meer zelfvertrouwen ontwikkeld worden en kunnen nog grotere stappen ondernomen worden. Door te ervaren en te evalueren wat de deelnemer wél kan, zal er een beter zelfbeeld ontstaan.