Methoden en kaders


Steungroepen

sybEén van de voornaamste methodes die Crumelhaeve gebruikt is het werken met steungroepen. Een steungroep bestaat uit de deelnemer, het eigen sociale netwerk van de deelnemer en de betrokken hulpverleners. Binnen een steungroep worden afspraken gemaakt met de deelnemer en kunnen de verschillende partijen die van invloed zijn op de deelnemer afspraken op elkaar afstemmen.
Op een positieve manier worden de doelen geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de succeservaringen en er worden vervolgdoelen opgesteld om de maatschappelijke participatie van de deelnemer te vergroten.
Het uiteindelijke doel is dat de begeleiding die wordt geboden op den duur minder, tot zelfs niet meer, nodig is en dat de deelnemer met behulp van zijn of haar eigen netwerk de regie over het eigen leven behoudt.

 

Invra Arbeid

Het leidende methodische model binnen de hulpverlening van Crumelhaeve is de methode Invra arbeid Hulpverlening. We kijken niet vanuit de beperkingen van een persoon maar vanuit de krachten.

In eerste instantie wordt gekeken naar wat de deelnemer wil en wat zijn/haar kwaliteiten  zijn. Hoe is dit verder te ontwikkelen? Dit wordt geëvalueerd en bijgesteld. Hoe zorgen we ervoor dat de krachten versterkt worden? Is na dit traject vrijwilligers werk mogelijk of misschien regulier werk?

Ook bij het vervolgtraject kan er begeleiding plaats vinden (bijv; samen werk zoeken, solliciteren en gesprekken voeren). Hierbij blijft de wil van de deelnemer centraal staan. 
 

Sociale leertheorie en de ontwikkelingspsychologie

paardenBij het coachen van kinderen of jeugdigen zal tevens gebruik worden gemaakt van inzichten uit de sociale leertheorie en de ontwikkelingspsychologie. Dit betekent dat coach en deelnemer eerst gezamenlijk activiteiten ondernemen. Na verloop van tijd als de deelnemer zich meer vertrouwd voelt met de materie kan hij/zij het alleen proberen. Hierdoor ontstaat er meer verantwoordelijkheid en groeit het zelfvertrouwen.
 

Netwerk verbeteren

Daar waar nodig richt de hulpverlening zich expliciet op het versterken van het sociale netwerk en op het verbeteren van de communicatieve vaardigheden.
Samen gaan we kijken hoe wij het netwerk in kunnen zetten om de deelnemer te ondersteunen zodat professionele ondersteuners op den duur minder nodig zullen zijn.
 

Rust, reinheid en regelmaat

Nederland is een land met veel mogelijkheden en prestaties. We hebben het gevoel dat we met veel trends mee moeten doen. Soms hebben we geen keuze en moeten we dit ook wel. Dit zorgt voor veel prikkels, verwachtingen en druk.
 
Crumelhaeve is van mening dat dit ook zorgt voor veel prestatiedwang wat onzekerheid en andere belemmeringen tot gevolg kan hebben. Daarom combineert Crumelhaeve de gangbare hulpverlening met het benadrukken van het belang van de 3 R's; rust - reinheid - regelmaat. Oftewel "Back to basics".
 
koeligtRust: Wanneer je meer rust hebt in je hoofd, is het makkelijker om activiteiten aan te pakken. We creëren rust door op vaste tijden te werken en vaste tijden pauzes te nemen. Bijvoorbeeld om 9.30 uur koffiepauze.

Reinheid: Als we er voor zorgen dat we alles wat we gebruiken opruimen, wordt ons werk overzichtelijk en geeft ons dit meer rust in het hoofd. Ook de dieren moeten goed verzorgd worden, de hokken schoon en fris, wat zorgt voor een gezond klimaat voor mens en dier.

Regelmaat: We zorgen op de boerderij dat er structuur is die wij vast houden. De dieren moeten tweemaal daags gevoerd worden en de koeien tweemaal daags op vaste tijden gemolken worden. Structuur aanleggen kunnen we ook doen door een weekplanning te maken. We leren dat het heel prettig is om met een vaste structuur en regelmaat te werken.

Samen doen!

Tot slot wil Crumelhaeve benadrukken dat de meeste activiteiten samen gedaan worden. Door op een prettige manier samen te leren kun je elkaar helpen en ondersteunen.