Geschiedenis Crumelhaeve

Training- en Leerboerderij Crumelhaeve v.o.f. is gelegen op de grens van Twente en Salland in het plaatsje Daarle.

Darloe wordt voor het eerst genoemd omstreeks het jaar 933 in een lijst van bezittingen van de Abdij van Werden aan de Ruhr. De betekenis van Darloe is volgens sommige  Dar(g) = moerasveen en Loe of Loo = open plaats in een bos gelegen op hoge zandgrond.
Het erf Crumelhaeve of Kruymenhof (Kromhof/Crommenhof), wordt het eerst genoemd onder Daarle in het schattingsregister van ca 1400, met als bewoner Johan te Crumelhaeve. Vanaf circa 1450 tot ca 1850 behoren de erven 'Kruimer' (Groote en Kleine Kruimer) tot Marle. Rond 1850 vindt er een grenscorrectie plaats, zodat beide erven weer onder Daarle vallen. Op 3 september 1892 wordt het erf Groote Kruimer verkocht aan de voorouders van de huidige bewoners. Tijdens een openbare verkoop wordt het erf de Groote Kruimer bestaande uit erf, huis, schuur, bakhuis, kamhuis, inventaris, bouw- en weiland, gras-, heide- en veengrond en drie zitplaatsen in de hervormde kerk te Daarle verkocht voor een som van ƒ 6399,25 ! *)fotoboerderij

In de loop der jaren is de boerderij de Groote Kruimer (Groot Kromhof) vanuit een gemengde veehouderij (koeien, varkens, schapen) in combinatie met akkerbouw zich gaan ontwikkelen richting de melkveehouderij. Anno 2002 is er geen opvolging op het bedrijf en wordt de melkveehouderijtak gestopt. Vanaf 2010 is de melkveehouderij wederom opgestart vanuit een samenwerking met een melkveebedrijf uit Haarle.

*) Bron: Daarle ontdekkingen langs Erf, Esch & Wueste, B.D. Marsman

                              Crumelhaeve anno 1960